Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X075v_411_1 B NH_G_X062r_411_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 75v, nr. 410 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 62r, nr. 403 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem Willem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 180.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 410 alsmede nrs. NH 289-292.

Wi Willaemb grave etc. maken cond allen ludenc. Want Willaemd Grietene soenf van Delf die ghehieten was Viercante Wille jeghens onser heerlichede alsoe mesdaen heeft dat hi onse land gherumet heeft ende voirvluchtich is, so hebben wi bi Arnd van den Dorp vercoft Willameg van den Vene, Arnds soen van den Veneh, vier morghen lands, die morghen omme IIII lb. Hollandsi, die Viercante Willenj waren, die gheleghen sienk an die nort side van Ketel kerke, dat Gherardl Clays soen in hurewaren heeft, ende dat ons betailt is in Arnsm rekeningen van den Dorp, welc land voirscreven wi gheloven Willemo van den Vene voirs. ende sinen nacomelinghep ende dieq ghene diet na him hebben sullen te waren ende te vrien van allen commer diere Willaemr Grietensoen voirs. of sine nachomelinghe op eyschen mochten; ende ombieden allen onsen s bailiuwen, rechters ende scepen van onsen lande dat si Willaemt Arnds soen voir ghenoemt in desen eyghendoem houden, ende desu niet en laten.

Ghegheven v vridaghes na sente Bertelmeusw dach in die Haghe int jaer ons Herenx M CCCo neghen ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Arnoldumy de Dorpz.

a
nl. Willem Arnoudsz. van den Vene, genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 410 B.
b
Will. AB.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Will. AB.
e
G'eten B.
f
f. B.
g
Will. AB.
h
Arnds soen van den Vene ontbr. B.
i
Holl. AB.
j
Willē AB.
k
siem B.
l
Gher. AB.
m
Arms A; Arnds, de n bovengeschreven B.
n
rekenig' A.
o
Willē A; Will. B.
p
door andere hand in de marge bijgeschreven A.
q
den B.
r
Will. AB.
s
hier luden, geëxpungeerd B.
t
Will. AB.
u
boven de regel toegevoegd A.
v
hier des B.
w
B'telmeus AB.
x
ons Heren ontbr. B.
y
Ar A; Arnold' B.
z
Dorpe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Arnoudsz. van den Veen