Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X075v_414_1 NH_K_X076r_414_2 B NH_G_X062v_414_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 75v-76r, nr. 413 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Recht leen. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 62v, nr. 406 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Mathijs Dircx z.

In de marge een kruisje.

Vgl. nrs. NH 199-201.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat b Jan Vrankec sone van ons plach te houden te lienend drie morghen landse luttel meer f of mijn, legghende up Ruveen binnen desen merken: dat westende an den Ruveenschen wech streckende oistwairt an den watersloet, an die noirtside onse land dat Willaemg Aelbrechtsh sone van ons plach te houdeni, ende die zuitside onse land dat Dircj Wigghersk sone van ons te leene hout, wilc land voirscreven dese voirs. Jan ons op ghedraghen heeft ende quite gescouden in dier manieren dat wi dit voirs. land also groetl m ende also cleyne alst dese Jan van ons helt voirt verliet hebben ende verlien Mathijs Dierix sone ende sinen nachomelinghen van ons ende van onsen nachomelinghen te houden ten rechte lene.

In oirkonde etc. Ghegheven in denn Haghe des sonnedaghes na sente Matheus daghe int jaer ons Hereno M CCC XXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per Enghelbertump q.

a
Will. AB.
b
hier en in de volgende drie regels om een snee in het perkament heen geschreven B.
c
Vranken B.
d
lene B.
e
eind-s bovengeschreven B.
f
hier was, doorgestreept en geëxpungeerd A.
g
Will. AB.
h
Aelbr. AB.
i
te houden boven de regel toegevoegd B.
j
Dieric B.
k
Wiggh's A; Wick's B.
l
got A.
m
hier ende also groet, doorgestreept B.
n
die B.
o
ons Heren ontbr. B.
p
Enghelb'tum AB.
q
hier receptorem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Mathijs Dirksz.