Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X076r_418_1 B NH_G_X062v_418_1 NH_G_X063r_418_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 76r, nr. 417 (primaire registratie).

Boven de tekst lijkt een aantal woorden te staan, maar deze uitgeveegde halve regel is geheel onleesbaar, ook onder UV-licht. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 62v-63r, nr. 409 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Here Gerijt van Voirne ende Aelbrechta sijn soon.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 486-487.

Vgl. het volgende nr. NH 419.

Wi Willaemb grave etc. maken cond ende kenlic allen ludenc dat voir ons quamen onse lieve neven here Gherardd here van Voirne, borchgrave van Zeelande, ende Alebrechtf gsijn sone, ende worden een drachtich bi onsen rade met horenh vrien wille dat Alebrechti voirs. begheerde, batj ende consenteerde: wair dat sake dat hair Gherardk here van Voirnel, sijn vader voirnoemd, te rade worde met ons ende met andersm sinen vrienden dat hi wijf name, dat hi die vrouwe lijftoghe mochten met onser hant ane sinen liene dat hi van ons hevet ende houden sel, gheleghen an die oistside van der Masen, ende die kinder die hi bi hair winne an dien selven liene erven ende an anders al sinen goede dat hi nu ter willeno heeft an die oistzide van der Mase ende hierna hebben sel.

Ende want Alebrechtp voirs. dese voirscreven stucken verwilcoirt heeft voir ons in jeghenwoirdicheden onser trouwenq mannen heren Ghesebrechtr heere van Yselsteynes, heren Jannest van Polanenu ende heren Willaemsv van Duvenvoirde, zo hebben wi omme siere beden willen desen brief bezeghelt mit onsen zeghele. Ende wi Alebrechtw van Voirnex, here van Bergheny op den Zoem, belien ons ende kennen dat wi alle dese voirscreven stucken ghedaen hebben ende gheconsenteertz bi onsen vrien wille, sonder weder segghen, ende hebbe met onsen lieven here den grave voirnoemd desen selven brief opena' beseghelt met onsen seghel. Ghegheven ende ghedaen in den Haghe op sente Matheus avond int jaer ons Heren M CCCo XXIXo.

a
Aelbr. B.
b
Will. AB.
c
etc. i.p.v. ende kenlic allen luden B.
d
Gher. AB.
e
Zeel. AB.
f
Alebr. A; Aelb. B.
g
hier here van Voirne, geëxpungeerd A.
h
heren A; haren B.
i
Alebr. A; Aelb. B.
j
dat B.
k
Gher. AB.
l
Voirn' B.
m
eind-s onduidelijk A.
n
oc onduidelijk A.
o
wilen B.
p
Alebr. A; Aelbr. B.
q
trouwer B.
r
Ghesebr. A; Ghisebr. B.
s
Iselsteyne B.
t
Jans B.
u
Polan. B.
v
Will's A; Will. B.
w
Alebr. A; Aelbr. B.
x
Voirn' B.
y
Bergh. B.
z
gheconsenteer A.
a'
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland