Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X076r_419_1 B NH_G_X063r_419_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 76r, nr. 418 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 63r, nr. [409bis] (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).

Deze tekst heeft in het register geen eigen volgnummer gekregen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 487, volgend op de editie van nr. NH 418.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 418, waarvan bovenstaande datering en regest zijn afgeleid; de onderstaande notitie heeft betrekking op een oorkonde die blijkbaar van gelijke inhoud was als dat nr. 418, met als enige verschil dat Albrecht van Voorne het stuk niet heeft meebezegeld.

Item mijns heren sgraven brief ghegheven op den selven dach ende int jaer voirs. in alre vorme alst voirscreven es, sonder dat dat pointa dat wi Aelbrechtb van Voirnec etc. van sinen verlie al uyt ghelaten es, ende mijn here die grave allene beseghelt hevet op dese sake.

a
pond B.
b
Aelbr. AB.
c
Voirn' B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Albrecht van Voorne, heer van Bergen op Zoom