Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X076v_420_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 76v, nr. 419 (primaire registratie).

De tekst is d.m.v. een aantal kruisen en diagonale strepen doorgehaald.

Deze in A doorgestreepte oorkonde ontbreekt in het duplicaatregister AGH 242. – Vgl. de volgende nrs. NH 421 en 422, twee teksten van grotendeels overeenkomstige inhoud.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. allen onsen bailiuwen van den lande van Noirthollandb saluyt met goeder jonste. Wi doen ju te weten dat wi onsen lieven neve heren Gherardec here van Voirne, burchgrave van Zeeland, alrehande goid in Noirthollandd ghegheven hebben in liene van ons te houden, te vele steden legghende, ende wi hem gheloft hebben te vrien ende te waerne, wair omme wi ju ombieden: is yemant die denket dat hi an dien gode yet te segghen heeft, dat ghine voir ons doit comen, wi sulre hem gharne besceyd of doen hebben; ende dair bi so willen wi dat ghi op dat goid niemant claghen en lait noch niemand gheen recht ofe doit. Des en lait niet.

Ghegheven in die Haghe op den Kersdach int jaer ons Heren Mo CCCo XXIXo.

a
Heynn. A.
b
Noirtholl. A.
c
Gher'de A.
d
Noirtholl. A.
e
geschreven boven en, blijkbaar ter vervanfing van dat woord, hoewel het niet is doorgestreept of geëxpungeerd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland