Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X076v_424_1 B NH_G_X063r_424_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 76v, nr. 423 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 63r, nr. 412 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Gerart Airnts z.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi oirlof gheven Gherardb Arnouds f. van Midrecht in vrien eyghen te vercopen vier ghaerden lands c legghende in Midrecht ind des proist gherechte van sinte Jannee, binnen desen marken: onse land ane die zuytside ende Diericf Herekinsg soens land ane die nortsyde, wilc land vorscreven hi van ons te liene plach te houden; ende ghelovendh den ghenen diet coept te waren als men een vrien eygheni sculdich es te warenj.

Ghegheven in die Haghe des vridaghes na Kersdach int jaer ons Heren Mo CCCok XXIXo.

 

Nota.l m Van desen lande zal Inghebrechtn ontfaen den derden penning ende minen here uyt reken o eir hi des brives gheloset.

a
Will. AB.
b
Gher. AB.
c
hier binnen desen marken onse land, doorgestreept B.
d
gecorrigeerd A.
e
Janne B.
f
Dier' B.
g
He'nkijns B.
h
gheloven B.
i
eysghen A.
j
wa gecorrigeerd A.
k
onduidelijk A; ons Heren ... CCCo ontbr. B.
l
in de marge AB.
m
het volgende door dezelfde hand, maar in kleiner schrift A.
n
Inghebr. A; Enghebr. B.
o
het volgende door andere hand A
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Arnoudsz. van Mijdrecht