Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X077r_425_1 B NH_G_X063r_425_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 77r, nr. 424 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 63r, nr. 413 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Gerijt Aelvijns z.

In de marge, door andere hand: Vercocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 182.

Wi Willaema etc. maken cond allen luden dat wi bi Inghebrechtb, onsen rentemeister vanc Northollandd, ende ic Florijse van Alcmadef vor mi selven, vercoft hebben in vrien eyghen Gherardg Alewijns f. ute Leyden vijf morghen lands luttel mijn ofte meer die ons ghemeene toe behoreden in Warmonder broeke, ende hieten die Laghe ake, omme vier ende twintich pond Hollandsh dair ons Gherardi vors. te vollen of betailt heeft; ende gheloven hem des lands recht warand te wesen.

In orkonde etc. Ghegheven totej Leyden des donresdaghes na Kersdach int jaer ons Herenk Mo CCCo neghen ende twintich.

a
Will. AB.
b
Inghebr. A; Enghebr. B.
c
hier en hierna letters sterk vervaagd, maar nog leesbaar onder UV-licht A.
d
Northoll. A; Noirtholl. B.
e
Flor. A.
f
Alkemade B.
g
Gher. AB.
h
Holl. AB.
i
Gher. AB.
j
te B.
k
Herens A.
Oorkonder: graaf Willem III en Floris van Alkemade
Destinataris: Gerard Alewijnsz. van Leiden