Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X077r_426_1 B NH_G_X063v_426_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 77r, nr. 425 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 63v, nr. 414 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Otte Zassboude van Haserts woude.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 183.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi bi Inghebrechtb onsen rentemeister van Northollandc vercoft hebben te vrien eyghen oude Zasboude van Haesarts wouded drie gharden lands in Zasboudse weir vors., ende ons ane verstorven van Diericf deng Roden, elc gharde omme XX lb. ende VII s. Hollandsh, dat comt LXI lb. ende XII d. Hollands; vord hebben wi vercoft Jan den Veltmani te vrien eyghen III gharden lands legghende tote Hasertswoudej in Jans weir vors., ende ons ane verstorven van Willemk Martijnsl sone, elke ghairde omme twintichm pond ende VII s. Hollands, dit comt LXI lb. XII d. Hollands; vord hebben wi vercoft te vrien eyghen Claesn ver Wiven soneo een halve gharde lands legghende in Hasartwoudep in q Claesr weir vors., om X lb. III s. VI d. Hollandss, die ons ane verstorven van Willaemt Martinsu sone; ende van desen ghelde vorscreven hebben si onsen rentemeister vors. ghenoch of ghedaen, ende wi gheloven hem dit land te waren als men een vri eyghen sculdich es te waren.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des vridaghes na Kersdach int jaer XXIXo.

a
Will. B.
b
Inghebr. A; Enghebr. B.
c
Northoll. A; Noirtholl. B.
d
Hazeertswoude B.
e
Sasbouts B.
f
Dier. A.
g
van B.
h
Holl. AB; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
i
Velt man B.
j
Hazertswoude, ou onduidelijk B.
k
Willē A; Will. B.
l
M'tijns AB.
m
XX, de eerste X gecorrigeerd B.
n
Clays B.
o
f. B.
p
Hazertswoud' B.
q
hier en in de volgende twee regels om twee gaten in perkament heen geschreven A.
r
Clays B.
s
H uit d B.
t
slotletter deels verdwenen in een gat A; Will. B.
u
M'tins A; M'tijns B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: oude Sasboud van Hazerswoude, Jan de Veldman en Nicolaas vrouw Wivenz.