Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X077v_429_1 B NH_G_X063v_429_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 77v, nr. 428 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Nota.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 63v, nr. 417 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Die wildernisse te Noetdorp.

Het woord kereganc wordt niet gevonden in MNW en WNT. Waarschijnlijk dient hier kercganc te worden gelezen.

Wi Willaema grave etc. maken condb allen ludenc dat wi onse wildernesse d te Nootdorpe twischen Pieter Bovensf sloot ende den Smalen weer, uyt ghenomen heren Jans twe hoven van Polaneng, verhuyrt hebben ende uytghevenh in erfhure, elke morghen omme zes scellinghe Hollandsi ende drie hoenre sjaers; ende men sal onse wildernesse niet verdelven ten si greppelen ende heyne slote, sonder arghelist. Ende hebben onse luden die dese huyrware hebben of hier namals ghecrighen zullen ghegheven ende gheven als onsen rentemester redeliken denkenj sal ende si vermoghen; ende si sullen haren kereganck zoeken dair wisel setten sullen.

In oirkonde etc. Gegheven in die Haghe des satersdaghes na Kersdach int jaer ons Heren Mo CCCom XXIXo.

a
Will. B.
b
ontbr. A.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
hier te Noetdorp, door andere hand bijgeschreven op een leeg gelaten ruimte aan het eind van de regel A; deze verdubbeling ontbr. B.
e
Noetdorp B.
f
of Bonens A; Bonens B.
g
Polan. B.
h
yutgheven A.
i
Holl. AB.
j
donken B.
k
c verbeterd uit e AB; te lezen als kercganc?.
l
vóór de w een of twee letters geradeerd A.
m
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de pachters van de wildernis te Nootdorp