Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X078r_434_1 B NH_G_X064v_434_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 78r, nr. 433 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 64v, nr. 422 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Clais Renghers z.

In de marge, door andere hand: Verstorven.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 184.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen ludenb dat vor ons quam hair Jacob van Mordrechtc, onse ghetrouwe ridder, ende droech ons op tote Claesd Renghers soens behoef broec ende bochse dat te Mordrecht leghet ende tland omtorntf den broec, tiende pacht boven den capelrie lande, nacoep, hoenre ende al dat hair Jacob hadde vor hijt ons op droech, binnen den palen die hier nae ghescreveng staen: dat es die Ghoudeh bi der eere zyden lopende in die Picleden, die Piclede lopende ane den wech die van Waddijnsi vene te Mordrechtj ghaet, die wech lenghes die van Mordrechtk ghaet ter Ghoudel ende die wech langhes die tendenm Rotte loiptn ende alsoe rechts uuyt in die Goudso; ende dit voir ghenoemde goid hebben wi verleentp ende verlien Claesq Renghers sone, onsen trouwen knape, van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen te houden ten rechten liene, ende gheloven Claysr Renghers sone dair in te houdene.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den Jaers dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXIXo.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Moirdrecht' B.
d
Clais B.
e
boesc B.
f
omtrend B.
g
bescreven B.
h
Goude B.
i
Waddincs B.
j
een afkortingsstreep door de schacht van de h B.
k
Mordr. B.
l
Goude B.
m
tender B.
n
loip B.
o
Goude, verbeterd uit Gouds B.
p
verliet B.
q
Clays B.
r
Clais B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Rengersz., knaap