Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X078v_441_1 B NH_G_X065r_441_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 78v, nr. 440 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep. – In de ondermarge de custode: Sequitur Dit sien die ghene die manne sien te Teylingh.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 65r, nr. 4[29] (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Machtelt Heynrijc wijff van Zanthuurst lijfftocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 187.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Heynricb van Santhorstc mit onser hand ghemacht heeft joncfrou Machteldend, sinen wive, toit hare lijftocht tien morghen lands legghende te Rodenburch achter den ouden boemghart, ende vier pond sjaers die hi hout uter bede van Voerscotene ende van Wasenaerf, ende viertich scellinghe sjaers die hi hout uter bede van Zoeterwoudeg ende van Ghelderinx woude; in wilker lijftocht voirs. wi gheloven joncfrou Machteldeh voirscreven te houden na sede ende ghewoente van onsen lande, ende wi sculdich sien te doene.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den Ascencien dach int jaer XXXo.

a
Will. AB.
b
Heynr. AB.
c
Zanthuurst B.
d
Machtilden B.
e
Voirscoten B.
f
Wassenaer B.
g
Zoet'woude A.
h
Machtilden B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Zandhorst en zijn echtgenote jonkvrouw Machteld