Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X081v_448_1 B NH_G_X067r_448_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 81v, nr. 447 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 67r, nr. 437 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Outsiere van Delff bottelgier.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 187.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi Otsiereb van Delf, onsen trouwenc bottelgier, omme dat hi hem langhetijd becroent hevet van lande dat wi hem ghegheven hadde dat Hughen van den Woude was ende Hughen weder ghaven, ende van tween hondert pond d Hollandse die hi seghet dat Heynricf Mouthaeng sine zueer daer of ghebrec hebben soude an ons, daer hi ons of quite ghescouden hevet, ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve vijftien pond Hollandsh sjaers in rechten lenei van ons te houden; ende ombieden onsen rentemeester van Noirthollandj dat hise hem bewise van den ersten dat ons an verstorven sal.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechtk des sonnendages voir Pinxter int jaer XXXo.

a
Will. AB.
b
Outsiere B.
c
ontbr. B.
d
hier een enkele letters, mogelijk Holl., uitgeveegd en geradeerd A.
e
Holl. AB.
f
Heynē B.
g
Monthaen B.
h
Holl. AB.
i
le- | tē, geëxpungeerd, ne B.
j
Noirtholl. AB.
k
Tordr. A; te Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Ogier van Delft, grafelijke bottelier