Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X082r_450_1 B NH_G_X067r_450_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 82r, nr. 449 (primaire registratie).
Opschrift:

Bokel Lijsbettenz.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 67r, nr. 439 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Bokel Lijsbetten z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 188.

Vgl. nr. NH 463.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi Bokel Lisebettenb sone ghegheven hebben in enen arfpacht ene hoeve veens van sestien morghen die Claymansc Scibbiers was, legghende op den Niewen vene in onse gherechte tuischen Noitdorpd ende Willaemse vene, omme tien scellinghe Hollandsf sjaers, te betalen alle jare tote Voerscoterg market, in manieren dat hi noch sine nachomelinghe in desen vene niet delven en sullen; ende so wilke tijd dat si daer in dolve, zoh souden sijs pachts quite wesen ende die vene weder vriliken an ons comen.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des satersdaghes na sente Margrieteni dach int jaer ons Heren M CCC endej XXX

a
Will. AB.
b
Lizebetten B.
c
Claysmens, de eerste s (in de vorm van een ronde eindletter) geëxpungeerd B.
d
Noitorp B.
e
Will. AB.
f
Holl. AB.
g
Voirscoter B.
h
soe, de eerste letter verbeterd uit d B.
i
M'grieten B.
j
ons Heren ... ende ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Bokel Elizabethsz.