Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X082r_452_1 B NH_G_X067v_452_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 82r, nr. 451 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 67v, nr. 441 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Adeland uuten Wairde.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 189.

Wi Willaema grave etc. b ombieden ju onsen tolnair over al in onsen lande: want joncfrouwe Aidelantc uyten Wairde wille heeft te varen mitter wone in Braband, dat ghi also langhe als si in Braband wonet hoir boden mid horen eygheliken goide dat hoir in onsen lande verscinet tolne vri ende onghemoit varen lait over al in onsen lande; des en lait niet. Ded sel gheduren toite onsen wedersegghen.

Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voire sinte Marien Magdalenen dach int jaer ons Heren Mo CCCo ende dortichf.

a
Will. AB.
b
hier maken, geëxpungeerd B.
c
Adeland B.
d
Did, onduidelijk vanwege correctie van de eerste letter B; lees Dit.
e
verbeterd uit na A.
f
XXXo i.p.v. ons Heren ... dortich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Adeland uten Waarde