Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X082v_455_1 B NH_G_X068r_455_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 82v, nr. 454 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 68r, nr. 444 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jonfrou Kerstine Jans weduwe uuten Wairdea.

De tekst is doorgehaald met drie diagonale strepen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 189.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi joncfrouwe Kerstinenc, wedewyd Jans uyten Waerdee, ghegheven hebben ende gheven toit haren live jaerlix vijf pond Hollandsf; ende ombieden onsen rentemeister van Northollandg die nu es jof wesen zal dat hize hoir jairlix gheve, die ene helfte toit Onser Vrouwen Lichtmesseh ende die ander helfte toit Sinte Jans misse midzomeri ende also van termine te termine also langhe als si levet, ende dat hi neme van hoir enen briefj jeghens ons mede te rekenen.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voir sinte Mariek Magdalenenl dach int jaer ons Herenm Mo CCCo ende dortich.

a
Waird' B.
b
Will. AB.
c
K'stinen B.
d
wedewe B.
e
W'de A.
f
Holl. AB.
g
Northoll. A; Noirtholl. B.
h
2 februari.
i
24 juni.
j
b uit h A.
k
Marien B.
l
Magdalen', de eerste letter gecorrigeerd A; Magdal. B.
m
ons Heren ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Kerstine, weduwe van Jan uten Waarde