Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X082v_456_1 B NH_G_X068r_456_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 82v, nr. 454[bis] (primaire registratie).

De inkt waarmee deze tekst is geschreven is zeer verbleekt, mogelijk de reden waarom de oorkonde  over het hoofd is gezien door de moderne hand die de nummering aanbracht. De tekst is nog wel geheel leesbaar, enkele letters evenwel alleen onder UV-licht.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 68r, nr. 445 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan Rode Gheyen z.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 189.

De destinataris is mogelijk dezelfde als de Hanne Rode Heyenz. die in de lijst van Teilingse lenen (nr. NH 442) wordt genoemd als de houder van een zesde deel van tienden te Albrechtsberg en Tetterode.

Wi Willaema grave etc. maken cont etc. dat wi Jan Rode Gheyen zone ghegheven hebben ende gheven van ons ten rechten liene te houden half den tiende van Aelbrechts bergheb, daer wi zelve dat wederdeel of hebben ende dat Rode Gheye, zijn vader, te houdene plach van den huyse van Theylinghec.

In orkonde etc. Ghegheven in dend Haghe des woensdaghes na sinte Margrietene daghe int jaer ons Heren M CCC ende dertichf.

a
Will. AB.
b
Aelbrechtsberghe, de (ronde) s tussengeschreven A; Aelbrechts bergh' B.
c
Teylinghe B.
d
die B.
e
Marg'eten A; M'grieten B.
f
XXXo i.p.v. ons Heren ... dertich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Rode Gheyenz.