Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X083r_457_1 B NH_G_X068r_457_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 83r, nr. 455 (primaire registratie).

De inkt waarmee deze tekst is geschreven is zeer verbleekt, maar zij is nog wel geheel leesbaar, enkele letters evenwel alleen onder UV-licht.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 68r, nr. 446 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Willam van Engelant.

De tekst is doorgehaald met drie diagonale strepen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 189.

De destinataris is wel Willem van Brawode, geheten van Engeland, de voormalige grafelijke klerk: zie nrs. NH 316-319, 557, 558 en 586.

Wi Willaema grave etc. maken cont etc. dat wi nemen Willemb van Inghelandc in onse gheleyde ende in onse bescermted, zonder arghlist, ende ombieden allen onsen bailluwen ende rechteren van onsen lande dat zi Willeme van Inghelandf in panden zulke scout als men hem kenliken scoudich es ende ter waerheyde gheproeveng can dat onvergouden es. Dat zal gheduiren tot onsen wedersegghen.

Ghegheven in die Haghe des woensdaghes voir sinte Marienh Magdaleneni dach int jair ons Heren M CCC ende dortich.

a
Will. AB.
b
Willaem B.
c
Engheland B.
d
bescermingh' B.
e
Will. AB.
f
Enghel. B.
g
proven B.
h
Mar. AB.
i
Magdal. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Engeland