Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X083r_458_1 B NH_G_X068r_458_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 83r, nr. 456 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 68r, nr. 447 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jonge Willem den Snyder.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 190.

Vgl. nr. WI 147.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve jonghe Willaemc den Snider van Sciedamd, om Gods willen ende omme ghebrec dat hi hebben soude ane den windase toit Sciedammee ende omme dat hi sine sienef verloren hevet, toit sinen live viertich scellinghe Hollandsg sjaers; ende ombieden onsen rentemester van Noirtholland h die nu es jof namaels wesen sal dat ghii hem dit ghelt voirscreven alle jare uyt reke ende betaile van onsen weghen te Voerscoterj market uyt onsen renten van Sciedam, ende dat onse rentemester jaerlix van Willaemk voirs. een betoch neme, ende van also vele sullen wi onsen rentemester quiten alle jare in siere erster rekeninghe mit desen brieve etc.

Ghegheven in die Haghel op sente Lucas dach int jaer ons Heren M CCC ende dortichm.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Will. AB.
d
Sciedamme B.
e
Sciedam B.
f
i uit o B.
g
Holl. AB.
h
Noirtholl. AB.
i
hi B.
j
Voirscoter B.
k
Will. AB.
l
Hagh' B.
m
XXXo i.p.v. ons Heren ... dortich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonge Willem de Snijder van Schiedam