Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X083r_460_1 B NH_G_X068r_460_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 83r, nr. 458 (primaire registratie).

Onder aan de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 68r, nr. 449 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Peternelle a Philipsb Henricxc zoons wijff lijfftocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 191.

Wi Willaemd grave etc. maken cond etc. dat Heynrice heren Dierixf f.g ende Philips sijn sone ghemact hebben bih onser hant joncfrou Pieternelleni, Philips wijf, te hare lijftocht die vijf morghen lands die gheleghen sienj int Nuweland bi Sciedam ende Heynrick voirs. van ons hout te leen; ende hier in belovenl wise te houde na sede ende custume van onsen lande van Hollandm.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghen int jaer ons Hereno M CCC ende dortich des woensdaghes voer sente Symon ende Juden dach.

a
hier een doorgestreepte bovenschacht B.
b
Ph's B.
c
Henr. B.
d
Will. AB.
e
Heynr. AB.
f
Dier. AB.
g
soen B.
h
met B.
i
Piet'nellen A; Peternellen B.
j
boven de regel toegevoegd B.
k
Heynr. A.
l
gheloven B.
m
Holl. AB.
n
Hagh' B.
o
ons Heren ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik heer Dirkz., zijn zoon Filips en jonkvrouw Petronilla, echtgenote van Filips