Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X083v_461_1 B NH_G_X068v_461_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 83v, nr. 459 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 68v, nr. 450 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Gheertrudt Jans wijff vander Mye lijfftocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 191.

Omdat in de tekst van de oorkonde niet expliciet wordt vermeldt of nu vader of zoon Jan getrouwd was met Geertruid, wordt in bovenstaand regest de zaak wat breder verduidelijkt dan gebruikelijk.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat Jan van der Mie ende Jan van der Mijed sijn sone ghemact hebben joncfrou e Ghetrurdf g Gherardsh dochter van Sciei, sinen wive, toitj hare lijftocht viertich morghen lands legghende an die Mie van den oist egghe in van den lande, dat hi van ons hout, in manieren: waer dat Jan storve ende hi kinder liete bi hair, wairt soen wairt dochter, dat dat kint die twintich morghen nemen soude ende houden van Jans arfsone voirscreven van den westegghe in van desen viertich morghen voirscrevenk, ende die ander twintich morghen sullen na hare doit weder comen op sinen erfsone; in wilker lijftocht voirscreven wi joncfrou Ghetruydl voirs. loven te houden als wi sculdich sien te doene na sede ende custume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghem des woensdaghes voer sinte Symon ende Juden dach int jaer ons Heren M CCCo ende dortichn.

a
Wil. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
vóór de e vier stokken, met daarboven slechts één accent voor i A; Mie B.
e
hier Ghertuyd, doorgestreept A.
f
de eerste r bovengeschreven A; Gheertruud B.
g
hier Gheertrud, doorgestreept B.
h
Gher. A; Gherets B.
i
ci gecorrigeerd A.
j
te B.
k
voirs3c (de c en het afkortingsteken in de verkeerde volgorde) A; voirs. B.
l
Gheertr. B.
m
Hagh' B.
n
XXXo i.p.v. ons Heren ... dortich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van der Mije, zijn zoon Jan van der Mije en jonkvrouw Geertruid Gerardsdr. van Schie, echtgenote van Jan (senior)