Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X084r_466_1 B NH_G_X069r_466_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 84r, nr. 464 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 69r, nr. 455 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dabdisse ende convent vander Lee.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 192.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi alsulc goed alseb ver Aleidc Scrivers, hair Jan ende hair Niclaysd, priesters, hoir kinder, bi haren ghesonden live ghavee ende op droghen voren gherechte tallen steden dairt goed gheleghen is des abdissen ende den convente van den cloester van der Lee, willen ende onse goeddenken es dat si des gods ghebruken ende vriliken f besitte sonder enighe calingieringhe, sonder archlist van yemande.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des manen daghes na sente Symon ende Juden dach int jaer XXX.

a
Will. AB.
b
door andere hand boven de regel toegevoegd AB.
c
verAlijd B.
d
Niclais B.
e
gaven B.
f
hier ghebruken, doorgestreept A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abdis en convent van het klooster Leeuwenhorst