Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X084v_467_1 B NH_G_X069r_467_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 84v, nr. 465 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 69r, nr. 456 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dirc van Zwiete.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 184, ad 1329-1330 februari 18 en oktober 30 (nr. NH 437).

Vgl. nr. NH 437.

Wi Willaema grave etc. maken condb etc. dat wi Diericc van Suetend sulke gracie ghedaen hebben: wair dat sake dat Alijd Boudijnse dochter van Suyetenf storveng sonder wittachtighen sone, dat alsulc goed als si van ons te lene h hout comen soude op Willaemi ende op Clayse, Dierixj kinder voirs. die hi nu hevet, k op den enen die enen helft ende op den anderen die andere helft; ende elkerlijc van hem tween sijn helft van ons tontfane ende van ons te houden in rechten leenel.

In orkonde etc. m Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voir Alreheylighen dach int jaer ons Heren M CCC ende dortichn.

 

o Willem ende Claes sijn doet, ende dit goet voerscreven heeft ontfanghen Dirc van Zweeten. Hier waeren over alse manne haer Gherartp van Heemskerkq ende her Willem vander Wateringher.

a
Will. AB.
b
m. c. voor maken cond B.
c
Dier. B.
d
Suieten B.
e
Bouduuijns B.
f
Suieten B.
g
storve B.
h
hier helt, doorgestreept A.
i
Will. AB.
j
Dier. B.
k
hier twee letters (of?) geradeerd B.
l
eenen erflene i.p.v. recht leene, de letters eenen erf door een tweede hand op rasuur B.
m
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven A.
n
XXXo i.p.v. ons Heren ... dortich B.
o
de volgende notitie tussengeschreven door de tweede hand B; ontbr. A.
p
Gh't B.
q
Heemsk' B.
r
Wat'inghe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Zwieten en zijn kinderen Willem en Nicolaas