Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X084v_468_1 B NH_G_X069r_468_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 84v, nr. 466 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 69r, nr. 457 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dabdisse van Reynsburch.

In de marge, door de hand die ook het opschrift schreef: Reynsburch.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 502.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi der abdissen ende den convente van Reynsburch orlof hebben ghegheven ende gheven van haren testamente datmen hem besprect te belegghene an lande jof an renten dair sise copen moghen in onsen lande, te tien ponden Hollandsb toe sjaers ende nietmerec; ende ombieden onsen bailiud ende e scouten van onsen lande dat si dair over staen dair hem yemen ghifte gheven wil toit alse vele goeds toe voirscreven.

f Ghegheven in deng Haghe int jaer ons Heren M CCC ende dortichh sdinxdaghes na sente Symon ende Juden dach.

a
Will. AB.
b
Holl. AB.
c
nietm' AB, n uit t B.
d
gecorrigeerd A; bailiuwen B.
e
hier onsen B.
f
hier In oirkonde etc. B.
g
die B.
h
XXXo i.p.v. ons Heren ... dortich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abdis en convent van Rijnsburg