Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X086v_479_1 B NH_G_X071r_479_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 86v, nr. 477 (primaire registratie).

Rechts onderaan in de marge de custode: Sequitur dits besceyt dat broeder Wittea van Monsterb.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 71r, nr. 468 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Ghoyten Jans wijff van Egmont.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 195.

Wi Willaemc grave etc. maken cond etc. dat Jan van Egmonde mit onser hant ghemacht hevet joncfrou Ghyoten, sinen wive, toit hare lijftocht den tiende van Huysduinen ende den tiende van den Segwairded, uyt ghenomen tien pond Hollandse die Olivier Roelands sone jaerlix nemet uyd den tiende van den Segwairdef; in wilker lijftocht wi gheloven joncfrou Ghyoten te houden als wi sculdich sien te doene na sede ende custume van onsen lande. Hier over waren onse ghetrouwe manne hair Willaemg here h van Hoirne, hair Jan here van Arclei, hair Ghisebrechtj here van IJselsteynek, hair Arnoudl van Hoeclemm ende hair Daniel van der Mereweden, ridderen.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den Paysdach int jaer ons Heren M CCC XXXIo.

a
broeder Witte deels moeilijk leesbaar door uitsmering van de inkt A.
b
Monst' A.
c
Will. AB.
d
Zegwairde B.
e
Holl. AB.
f
Zegwairde B.
g
Will. A; Willem B.
h
hier en in de volgende twee regels om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven B.
i
Arkle B.
j
Ghisebr. A; Ghijsbr. B.
k
Yiselsteyne B.
l
Arn. A.
m
Hoclem B.
n
M'ewede AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Egmond en zijn echtgenote jonkvrouw Guyote