Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X089r_482_1 B NH_G_X073r_482_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 89r, nr. 481 (primaire registratie).
Opschrift:

Dirca van Poelgeest.

Links in de marge, door dezelfde hand als van het opschrift: Recht leen. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 73r, nr. 471 (na 1332 febr. 14, wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Poelgeest.

In de marge twee kruizen. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 513.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi vercoftc hebbend Dieric van Poelgheest onse gherechte van den ambocht van Coudekerkee ende den derden penning van allen boeten diemen na dese tijd dair ute winnen sal mit rechte ende mit vonnisse, te tien ponden toe Hollandsf, in lene van ons te houden in manieren dat na siere doit comen sal op sinen outsten wittachtighen sone; ende en liet hi ghenen sone, op sijn outste wittighe dochter, ende voirt ten rechten lene; om Cg ende vijftich pond Hollandsh, dair hi Enghebrechti onsen rentemeister ghenoch of ghedaen hevet.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes in die Paischdaghe int jair ons Herenj M CCC een ende dortich.

a
Dc (lezing onzeker) A.
b
Will. AB.
c
co gecorrigeerd A.
d
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
e
Coudek'ke B.
f
Holl. AB.
g
hondert, gecorrigeerd B.
h
Holl. AB.
i
Enghebr. AB.
j
ons Heren ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Poelgeest