Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X089r_483_1 B NH_G_X073r_483_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 89r, nr. 482 (primaire registratie).

Links in de marge, door latere hand: Maeslanda, en lager: Eygen. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 73r, nr. 472 (na 1332 febr. 14, wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Lijsbette Juwijn Henen weduwe.

In de marge, door andere hand: Vercoft lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 195.

Wi Willaemb grave etc.maken cond etc. dat wi bi Enghebrechtc, onsen rentemester van Noirthollandd, vercoft hebben Lisebettene Juwijnf Heyneng weduwe tote haren vrien eyghen twintich morghen lands lettel min of meer, also groet ende also cleyne alst ons bestarf van Willemh Heyen, haren sone, diet van ons te lene helt ende sijn ouders, legghende in deni ambocht van Maesland binnen desen merken: dat westende die Masej streckende oistwairt in Lichtvoets vairtk, ende hebben beleghen an beyden side die Duyschel heren, omme tachtich pond Hollandsm, dair se onsen rentemester voirseyd ghenoch of ghedaen hevet tonser behoef, diere ons goede rekeninghe of doen sal; ende gheven Lisebettenn voirs. enen vrien eyghendoem van den voirscreven lande, ende lovent hair te waren als men een eyghen goed sculdich es te warne.

Mit desen brieve bezeghelt etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na Paischen int jaer ons Hereno M CCC een ende dortich.

a
Maesl. A.
b
Will. B.
c
Enghebr. AB.
d
Noirtholl. AB.
e
Lizebetten B.
f
Inwijn AB, met correctie van In B.
g
de eerste e gecorrigeerd B.
h
Will. B.
i
int i.p.v. in den B.
j
Maze B.
k
Licht voets vaert, met tussen voets en vaert de geëxpungeerde letters ve B.
l
Duutske B.
m
Holl. AB.
n
Lizebetten B.
o
ons Heren ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Elizabeth, weduwe van Iwein Heinen