Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X089v_489_1 B NH_G_X073v_489_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 89v, nr. 488 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 73v, nr. 478 (na 1332 febr. 14, wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Henric heren Dircx z.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 196.

Wi Willaema etc. maken condb etc. dat wi orlof ghegheven hebben c Vrederic Jans f.d te vercopen die achte morghen lands die hi van ons helt die gheleghen sien in Ketel ambocht, ende beleghen hevet an die zuitside Jan heren Dierixe f. weduwe ende hore kindere, op die noirtzide Heynricf Steynelde zoen, dat oistende streckende in die Nuwe vairtg ende dat westende streckende toter halver Hargheh; wilc land voirscreven wi hebben verliet ende verlien ende quite scelden Heynrici heren Dierixj f. toit enen vrien eyghen, ende gheloventk hem te waren als men een vri erve sculdich es warenl.

Om dat wi willen datm dit vast ende ghestade blive, so hebben wi desen briefn etc. Ghegheven toito Sente Gherden berghep des dinxendaghes voir sente Marcusq dach int jaer XXXIo.

 

r Hier of sal Heynrics heren Dierixt f. gheven Enghebrechtu, onse rentemeister, van onsen weghen XXV lb. Hollandsv.

a
Will. AB.
b
afgekort m. c. A.
c
hier ende gheven, doorgestreept A.
d
soen B.
e
Dier. B.
f
Heynr. B.
g
Niewe vaert B.
h
Hargh' B.
i
Heynr. AB.
j
Dier. AB.
k
lovent B.
l
te waerne B.
m
ontbr. A.
n
ontbr. B.
o
te B.
p
Sente Gh'den b'ghe A; Sinte Gheerden berghe B.
q
cu onduidelijk A; M'tijns B.
r
de volgende aantekening door dezelfde hand, maar in groter schrift A.
s
Heynr. AB.
t
Dier. AB.
u
Enghebr. AB.
v
Holl. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik heer Dirksz.