Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X090r_492_1 B NH_G_X074r_492_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 90r, nr. 491 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 74r, nr. 481 (na 1332 febr. 14, wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Veren Justine Dircx wijff, burgrave van Leyden.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 520, ad 1331 juli 23.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat hair Diericb die burchgrave van Leyden, onse trouwe ridder, mid onser hand ghemact hevet veren Justinen, sinen wive, viertich pond Hollandsc sjaers toit hare lijftocht uyt den gode dat hier na ghescreven stat: in den erstend sinen tiende te Rijnsaterwoudee ende sijn land in den Nuwencoepf dat Jan die Ridderg nu in huren hevet, ende sijn land te Boschusenh dat Jan Hughen f. kinder in huren hebben; in wilker lijftocht voerscreven wi gheloven veren Justinen voirs. te houden als wi sculdich sien te doene na sede ende custume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghei des dinxendaghes na sente Margrietenj dach int jaer ons Heren Mo CCCok XXXIo.

a
Will. AB.
b
Dier. AB.
c
Holl. AB.
d
viertich pond Hollands sjaers uyt den gode ... ersten boven de regel en in de marge bijgeschreven, en d.m.v. twee verschillende tekens naar de correcte posities van invoeging verwezen A; volgorde: XL lb. Hollands sjaers uten goede dat hier na ghescreven staet toit hare lijftocht, in den eersten B.
e
Rijnsat' | woude A; Rensat'woude B.
f
Nuwen coep B.
g
Ridd' A.
h
Boschuzen B.
i
Hagh' B.
j
M'grieten AB.
k
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk burggraaf van Leiden, ridder, en zijn echtgenote vrouw Justine