Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X090v_499_1 B NH_G_X074v_499_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 90v, nr. 498 (primaire registratie).

Aan het eind van de oorkondetekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 74v, nr. 488 (na 1332 febr. 14, wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Airnout vander Goude.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 199.

De Arnoud van der Goude in de oorkonde zal toch wel dezelfde zijn als de Arnoud de Witte in de afsluitende notitie.

Wi Willaema grave etc. maken condb etc. dat wi Arnoudec van der Ghouded, legghende bi der Kerce lane te Nuwen vene, ende enen morghen lands in Blocland int sproistf gherechte van Senteg Jans, die hi van ons te lene helt; ende gheven den ghenen diet coept mit desen brieve enen vrien eyghendoemh van den lande vorscreven.

In orkonde etc. Ghegheven te Scoenhoven op sente Marien Magdalenen dach in jaer XXXIo.

 

i Hier of hevetj Arnoud die Witte belovet minen here den grave selve dat hi also vele ghelts sal doen belegghen binnen jaers an sekeren erve als hier of comet, ende daer of sal men minen herek den eyghendoem op draghen ende van minen here ontfaen.

a
Will. AB.
b
maken cond afgekort tot m. c. B.
c
Aernoude B.
d
Goude B., Vrederix sone van der Dobbe, orlof gheven mid desen brieve in vrien eyghen te vercopen enen acker lands, hiet die Leen ackerLeen agk' B.
e
rc onduidelijk A; door andere hand gecorrigeerd B.
f
in sproests B.
g
Sinte B.
h
eyghendoen A.
i
hiervóór in de marge een diagonale dubbele streep B.
j
hev3, in tweede instantie verbeterd uit here (h'e) A.
k
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud van der Goude, zoon van Frederik van der Dobbe