Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X093r_511_1 B NH_G_X076v_511_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 93r, nr. 510 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 76v, nr. 500 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem die Gouwer.

In de marge, door andere hand: Willaema de Gouwerb, vercocht lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 202.

Wi Willaemc graved etc. maken cond etc.e Want W.f die Gouwer, onse man, IX½g morghen lands van ons helt te leene, die gheleghen sien in den ambochte tote Oisgheesth ende binnen desen marken: in den eersten een stuc lands dat beleghen hebben op toist ende ende op twest ende die abdisse van Reynsborchi, op tsuyt ende die abdisse van der Lee ende op die noirt side ver Hasekijn, W.j veren Lisen soens weduwe, ende hoir kindere metk ghemengheder vore, voirt een ander stuc dat beleghen hebben op toist ende die abdisse van der Lee, twest ende streckende in den Rijn, op die zuyt side ende op die noirt side die abdisse van Reynsborchl; wair of wi Willemm voirs. gratie ghedaen hebben ende gheven hem oirlof dat hi dit land voirscreven vercoepen moghe ten vryen eyghen, ende ghelovent elken man diet coipen sal te waren alsmen een vry eyghen sculdich es te n doene na sede ende costume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven tote Bergheno in Heynnegouwenp in sente Clementsq daghe int jair ons Heren Mo CCCo XXXIo.

a
Will'm B.
b
Gouw' B.
c
Will. AB.
d
..grave van Heynn. B.
e
allen luden i.p.v. etc. B.
f
Will. B.
g
IX B.
h
Oistgheest B.
i
Rensburch B.
j
Will. B.
k
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
l
Reynsburch B.
m
Willē A; Will. B.
n
hier waren, doorgestreept A.
o
B'ghen A.
p
Heynn. AB.
q
Clemens B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem de Gouwer