Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X093r_512_1 B NH_G_X076v_512_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 93r, nr. 511 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 76v, nr. 501 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gerijt Heynen z.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 205.

Wi Willaema graveb etc. maken cond etc.c dat voird ons quam Pieter van Leyden Jans sonee van Leydenf ende droech op al sijn goed, eyghen ende leen, roerende ende onroerende, Enghebrecht onsen rentemeester tote Gheresg Heynen soens behoif, zijns oems, ende Gherardsh Alewijns sone, horen wille ende goeddencken mede te doene toit siere oirbare ende sire broeder; ende wati si dair toe doen, dat sal Pieter voirs. ghestade houden. Ende van desen goede zoe en sal Pieter voirscreven him niet bewinden moghen noch gheens goids dair of ghebruken voir die tijd dat hi twintich jair te vollen oud es; ende alle stucken voirscreven sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voir sente Jacobs dach anno XXXIIo.

a
Will. AB.
b
..grave van Heynn. B.
c
allen luden i.p.v. etc. B.
d
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
e
f. B.
f
Jans f. van Leyden door andere hand boven de regel toegevoegd B.
g
aldus A; Gher3 B.
h
Gher'ds A; Gherard B.
i
t gecorrigeerd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Heinenz. en Gerard Alewijnsz.