Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X093v_515_1 B NH_G_X077r_515_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 93v, nr. 514 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 77r, nr. 504 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Claes Jans z. van Abbenbroke.

In de marge een kruis.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 514.

Allen den ghene etc.a make ic cond Claisb Jans sone van Abbenbroekec dat ic minen lieven here den graved van Hollande ghelove: alsoe vele als hem selven dencket dat dat goet beter is dat hi Adelijssen, minen wive, verliet heeft ten rechten leene ende Jans van der Myen hoirs vader was, dan die twie ende twintich pond Hollandsf sjairs die mi Jan voirs. sculdich was van mierre medegave ende hondert ende tien pond Hollandsg die hi mi sculdich was van verleden renten dair ofh, dat ic dair of sijn ghemoede hebben sal, soe wilke tijd dat hijs mi vermaenet op sijns selves segghen.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe op sente Pieters dach ingaende oichste annoi XXXIIo.

a
die desen brief sullen sien jof horen lesen i.p.v. etc. B.
b
Clays B.
c
hier en in de volgende regel (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
..grave B.
e
Holl. B.
f
Holl. AB.
g
Holl. AB.
h
dair of ontbr. B.
i
int jair ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: Nicolaas Jansz. van Abbenbroek
Destinataris: graaf Willem III