Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X093v_516_1 B NH_G_X077r_516_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 93v, nr. 515 (primaire registratie).
Opschrift:

Huge Vriese van Coudenhoven.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 77r, nr. 505 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Huge Vriese Jans z.

In de marge een kruis. – Vóór de initiaal een dubbel kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 206.

De woorden loco et tempore prescriptis in de datumregel verwijzen naar de datum en plaats van uitvaardiging van de in het register voorafgaande oorkonde nr. NH 515.

De in de tekst genoemde percelen liggen waarschijnlijk in Maasland; vgl. het volgende nr. NH 517. – Zie voorts nr. WI 144.

Wi Willaema graveb etc. maken cond etc. dat Hughe Vriesec Jans sone van Coudenhove ons opghedraghen heeft zeven morghen ende vier hond lands, legghende int land dat Hondd hiet tuschen die Sainee wateringhe ende den Maisdijc, ende beleghen es ane die suyt side metten lande dat Oudelien hiet ende an die noirt side mid den lande dat Sweygherenf land hiet; voirt heeft hi ons op ghedraghen drie morghen ende twee hond lands mitter husinghen dier op staen, legghende int land dat die Panne hiet, ende es beleghen ane die suyt side met den lande dat veren Grieten Elyaes was ende ane die noirt side met den lande dat heren Jans van der Wateringhen es, tuschen Saine wateringhe ende den Maisdijcg. Wilc land ende husinghe voirscreven wi verlien Hughe Vriesen voirnoemd van ons te houden ten rechten erfleene in sulker manieren dat dit voirseyde leen comen sal op sinen sone jof op sine outste dochter, wair dat deser soens ghebrake, ende alsoe voirt te gane van grade te grade in wittachtigher boirte.

In orkonde etc. Ghegheven loco et tempore prescriptis.

a
Will. AB.
b
..grave van Heynn. B.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
d
Hont B.
e
Sayne B.
f
Sweyghe'n AB; hier en hierna delen van letters weggesleten op een vouw in het perkament B.
g
Maesdijc B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Vriese Jansz. van Koudenhoven