Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X094v_525_1 NH_K_X095r_525_2 B NH_G_X078r_525_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 94v-95r, nr. 524 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 78r, nr. 514 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dirc Raembiers z. ende sinen twee broeders etc.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 207.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Diericb Hasevangc bi onsen oirloved vercoft heeft Dierice Raenbiersf sone ende sinen II broedersg in vryen eyghen vijftalf hond lands die hi van ons te leene helt, legghende int ambocht van Voirhoudh an vier sticken: int eerste een half coe ghers legghende in Hasevanxi venne dair an leghet Gherardj Raenbiers sonek an die oyst zide, item een half vierendel lands dat gheleghen es met Gherardel Raenbier ghemeene, item eene gairde lands leyt opt Langhe m dorp dair an leghet Berthelmeeusn die Olislagher an die west side, item een vierendeel honds lands leghet bi Gherardo Playert met Dieric Raenbiers sonep ghemeene; van wilken lande voirscreven wi gheven Diericq Raenbiers soner ende sinen II broederen eenen vryen eyghendom met desen brieve, ende gheloven hem dien te waren als men een vry eyghen sculdich es te waren.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sente Laurens avond int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIo.

a
Will. AB.
b
Dirc B.
c
Hasevang, met aan het eind een niet-voltooid afkortingsteken A; Hazevang', de e gecorrigeerd B.
d
over een uitgeveegd woord A.
e
Dirc B.
f
Raembiers B.
g
b uit v B.
h
Voirhoute B.
i
Hazevanx B.
j
Gher'd A; Gheret B.
k
f. B.
l
Gher'de AB.
m
hier velt, doorgestreept B.
n
B'telmees B.
o
Gher'd A; Gheret B.
p
f. B.
q
Dirc, de r verbeterd uit twee stokken B.
r
f. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Raanbiersz. en zijn twee broers