Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X095r_528_1 B NH_G_X078r_528_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 95r, nr. 527 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 78r, nr. 517 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Henric van Hemskerke.

In de marge een kruis. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 207.

Voor de in de tekst genoemde oorkonde waar de onderstaande doorheen was gestoken, zie het in het register voorafgaande nr. NH 527.

Wi Willaema grave etc. maken condb etc. dat wi alsulc goed als die burchgrave van Leydenc ghegheven heeft Heynricd van Eemskerkee van hem te leene te houden mid sinen brieve, dair dese brief doir steken es, dat wi na des burchgraven doit Heynric voirs. des verlien sullen van ons te houden ten rechten leen.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sente Laurens avond int jair ons Heren M CCC twee ende dortich.

a
Will. AB.
b
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
c
Leyd' B.
d
Heynr. A.
e
Hemskerke B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Heemskerk