Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X095r_529_1 B NH_G_X078r_529_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 95r, nr. 528 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 78r, nr. 518 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan vander Wateringea ridder.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 207.

Vgl. het volgende nr. NH 530.

Wi Willaemb ..gravec etc. maken condd allen ludene dat her Jan van der Wateringhef, onse ridder, ons vol ende al ghelost heeft ende wel ghequijt van alsulker borchtocht als wi vore hem te borghe stonden jeghens Bartoudeg van Assendelf van sijns wives medegave alse van tuee hondert vijf ende twintich ponden Hollandsh of XX lb. Hollandsi syaers dair vor; ende scelden heren Janne vors. hier of quite, want hi ons dit vorseyde ghelt vol ende al betaelt heeft.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe up sente Laurens dach int jaer vanj XXXIIo.

a
Watering' B.
b
Will. AB.
c
de digniteitspunten ontbr. B.
d
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Wat'inghe B.
g
B'toude A.
h
Holl. AB.
i
Holl. A; ontbr. B.
j
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van der Wateringe, ridder