Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X095v_531_1 B NH_G_X078v_531_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 95v, nr. 530 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 78v, nr. 520 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Engebrecht die Jager.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 208.

a Willaemb grave etc. maken c etc. dat wi vercoft hebben in eerfhure omme VII s. V½ d. Hollandsd syaers Enghebrechte den Jagher een stucke lands, veen ende gheeste, sonder mate, dat gheleghen es beoisten Haghe houtef in Philips ambocht van Wasnarg binnen desen marken: an die zuitsyde wi selve mit onser wildernesse, an die nortsydeh Jan veren Hasekijni sone met liene dat hi van ons hout, an die westsyde Immej Blijfghers met onser hurewar ende an doistsydek Jacob Steynelde sone met eyghene lande, wilc land ons ane quam van Clays Arntsl f. erfname; ende hier of heeft ons dese vorseyde Enghebrechtm betailt alse dair hijt omme n coipt, boven die vorscreven hure die hi jairlix gheven zal, XXXVI lb. Hollandso, darof zo gaet van afterstallinghep die onsen rentemeister van Northollandq ombraken van een deel jaren XLIIII s. Hollandsr, ende van den anderen ghelde sal ons Inghebrechts van Vorscotent, onse rentemeister van Northollandu, goide rekeninghe doen. Ende wi sullen Inghebrechtv den Jagher vors. den coip van den vornoemden lande ghewaren alsmen erven sculdich es te waren.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe up sente Laurens dach int jaer van XXXIIo.

a
hier Wi B.
b
Will. AB.
c
hier cond B.
d
Holl. AB.
e
Enghebr. B.
f
Haghe houd B.
g
Wassenar B.
h
noirtzide, verbeterd uit oistzide B.
i
Hazekijns B.
j
Ymme B.
k
die oistzeyde met de voorlaatste e geëxpungeerd B.
l
Airnds B.
m
Engh. A; Enghebr. B.
n
hier betailt, doorgestreept A.
o
Holl. AB.
p
aft'st'linghehē A; aft'stallinghe hem, het tweede woord boven de regel toegevoegd B.
q
Northoll. A; Noirtholl. B.
r
Holl. AB.
s
Ingheb. A; Inghebr. B.
t
Vorscot' A; Voirscot' B.
u
Northoll. A; Noirtholl. B.
v
Ingh. A; Inghebr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Engebrecht de Jager