Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X095v_532_1 B NH_G_X078v_532_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 95v, nr. 531 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 78v, nr. 521 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jacob Dirc Smeets z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 208.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi bi Inghebrechtb van Vorscotenc, onsen rentemeisterd van Northollande, hebben vercoft Jacob Diericf Smedsg f. van Vlardingh alsulke erfnesse als ons ane quam van Pieter des vorseyts Jacobs f. doit, dat was dat rechte verendeel van al Pietersi goide vors., roerende ende onroerendej, husinghe endek land, also groit ende also clene alst ons van hem ane quam, omme XXII lb. Hollandsl die hi vol ende al betaelt heeft, dar Enghebrechtm onse rentemeister vors. ons goide rekeninghe of ghedaen heeftn; ende loven Jacob vors. dese vornoemde erfnesseo te warenp alsmen een eyghen goid sculdich es te waren.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe up sente Laurensq dach int jaer van XXXIIo.

a
Will. AB.
b
Ingh. A; Enghebr. B.
c
Vorscot' A; Voirscot' B.
d
R. A.
e
Northoll. A; Noirtholl. B.
f
Dier. A; Dirc B.
g
Smeets B.
h
Vlairdinghe B.
i
P. A.
j
o uit e A.
k
vóór de e een geradeerde h A.
l
Holl. AB.
m
Enghebr. AB.
n
dair Enghebrecht ... ghedaen heft boven de regel en in de marge toegevoegd B.
o
ss onduidelijk, gecorrigeerd A.
p
be | waren, be doorgesteept A.
q
Lourens B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob Dirk Smeetsz. van Vlaardingen