Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X096v_537_1 B NH_G_X079r_537_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 96v, nr. 536 (primaire registratie).
Opschrift:

Willem van Outshoerne.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 79r, nr. 526 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem van Outshoirne.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 211.

Vgl. de in het register volgende nrs. NH 538-541.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Willemb van Outshoirne quam voirc ons ende voir onse manne ende droeghend ons op teenen vryen eyghen zeven marghen lands die hi cofte jeghens Diddekijn des Vroeden sonee, legghende int ambocht van Hasairdswoudef, die wi an beyden ziden mit onsen lande beleghen hebben; voirtg droech hi ons op dordalf morghen lands in den selven ambochte legghende, die hih cofte jeghens den selven Diddekinei; voirt droech hi ons op vijftalf morghen eyghens landsj legghende in den ambochte voirscreven, die hi cofte jeghens den Vroedenk toit Hasairdswoudel. Dit sien alle viertien marghen, die him ons beloift heeft te wairne als men een vry eyghen sculdich es te wairne; welke viertien marghen lands voirscreven wi verlien ende verleenen Willem van Outshoirne van ons te houdene te leene in alle den rechte dat hi thuys te Rinenburch ende al tland dat dair toe behoirt van ons te liene hout.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe op den Paischdach int jair ons Heren M CCC drie ende dortich.

a
Will. AB.
b
Will. B.
c
verbeterd uit vor A.
d
droech B.
e
f. B.
f
Hazairtswoude B.
g
v uit d B.
h
ontbr. B.
i
Diddekijn B.
j
lands eyghens, de correcte volgorde aangegeven d.m.v. verwijstekens A.
k
Vroyden B.
l
Hazartswoude B.
m
die hi op rasuur A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Oudshoorn