Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X096v_538_1 NH_K_X097r_538_2 B NH_G_X079r_538_1 NH_G_X079v_538_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 96v-97r, nr. 537 (primaire registratie).
Opschrift:

Willem voers.a

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 79r-79v, nr. 527 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem Willem.b

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 211.

Vgl. nrs. NH 537, op de datering waarvan de bovenstaande datum is gebaseerd, alsmede nrs. NH 539-541.

Wi Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken cond allen ludene dat Willemf van Outshoirne quam voir ons g ende voir onse manne ende droech ons op toit eenen vryen eyghen achtien marghenh eyghens lands die hi cofte jeghens den here van Breederodei, legghende in den ambochte toitj Alfen in drien weren, dat zuderste weer hiet tKercweerk, dat middelste weer hiet Ver Ermegairdl Slutersm weer, dat noirderste weer hiet tBoemgaird weren; voirt droech hi ons op in den ambochte van Airlenderveneo neffen der brugghe toit Alfen X morghen eyghens lands ende alle die hofstede die dair neffens dien lande legghen binnen desen marken: der papeliker provende land op die noirtside van Alfen ende Clays heren Dierixp soens ende siere kinderen land op die zuyt sideq. Dese achte ende twintich morghen lands ende die hofsteden voirscreven heeft ons Willemr voirs. gheloift te waren als men een vry eyghen sculdich es te wairne; wilke achte ende twintich morghen lands ende hofsteden voirscreven wi verlien ende verlienens Willemt van Outshoirneu van ons tehouden te lienev binnen after susterkinder niet te verstorvenw, iest sone iest dochter, dat van siere moeder live comen es ofx comen sal in witteliker gheboirte.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe annoy et diez predictis.

a
nl. Willem van Oudshoorn, genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 537 A.
b
nl. van Oudshoorn, genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 537 B.
c
Will. AB.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Will. B.
g
hier en in de volgende regel om gaatjes in het perkament heen geschreven B.
h
a uit o A.
i
Brederode B.
j
verbeterd uit van A.
k
tKerweer B.
l
Eirmeghaird B.
m
Slut's A; Sluytst' B.
n
tBoemghaird weer B.
o
Airlend'vene A; Airlend'veen B.
p
Dier. A.
q
van Alfen ende Clays ... suutside door andere hand boven de regel toegevoegd B.
r
Willaem B.
s
door andere hand verbeterd uit verlien B.
t
Willē, verbeterd uit willen (na de e een geradeerde n) B.
u
Outshornne, rnn onduidelijk B.
v
teline i.p.v. te liene, met li verbeterd uit h B.
w
de kopiist begon met het schrijven van versci B.
x
f en de letters co van het volgende woord op rasuur A; ende i.p.v. of B.
y
o verbeterd uit n A.
z
et die op rasuur B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Oudshoorn