Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X097r_539_1 B NH_G_X079v_539_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 97r, nr. 538 (primaire registratie).
Opschrift:

Willem van Outshoren.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 79v, nr. 528 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 211.

Vgl. nrs. NH 537, op de datering waarvan de bovenstaande datum en plaats van uitvaardiging zijn zijn gebaseerd, alsmede nrs. NH 538, 540 en 541.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi oirlof gheven Willemc van Outshoirned dat hi die XVIIIe morghen lands die hi cofte jeghens denf here van Brederode, legghende int ambocht van Alfen in drien weren, dat zuderste weer hiet tKercwereg, dat middelste weer hiet Veren Ermegairdenh Slutersi weerj, dat noirderstek weer hiet tBoemgairdl weer, ende die him ons nu op ghedraghen heeft ende van ons ontfanghen te leene, dat hi die voirtn verlienen mach mit sinen openen brieve wien dat hi wille, van hem te houden binnen after zuster kint niet te verstorveno, ist sone ist dochterp.

In orkonde etc. Datum loco etq tempore prescriptisr.

a
nl. Willem van Oudshoorn, genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nrs. NH 537 en 538 B.
b
Will. A.
c
Willaem B.
d
Outsorne B.
e
vóór de X nog een X geradeerd B.
f
dien B.
g
cw gecorrigeerd A; tKerc were, het eerste woord op rasuur B.
h
Ermegharden B.
i
Slut's AB.
j
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
k
de tweede r door andere hand bovengeschreven B.
l
tBoemgarrde B.
m
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
n
i door andere hand bovengeschreven B.
o
versterven B.
p
d uit s A.
q
op rasuur B.
r
op rasuur B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Oudshoorn