Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X097r_540_1 B NH_G_X079v_540_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 97r, nr. 539 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 79v, nr. 529 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Dierich Claise Willams wijff van Outshoirne lijfftoch.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 211.

Vgl. nr. NH 537, op de datering waarvan de bovenstaande datum en plaats van uitvaardiging zijn zijn gebaseerd, alsmede nrs. NH 538, 539 en 541.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat Willemc van Outshoirned mit onser hand ghemaect heeft joncfrou Dierice Claise, sinen wive, toit hoire lijftocht sinen tiende te Naeldwijcf ende achtien morghen landsg legghende int ambocht van Alfen, die Enghebrechth van den Woude plaghen te wesen ende Willem van ons te liene hout; in wilkeri lijftochte voirscreven wi gheloven joncfrou Diericj Claisek te houden als wi sculdich sien te doene na seden ende costumen van onsen lande.

In orkonde etc. Datum ut supra.

a
Will. A.
b
Heynn. AB.
c
Will. A; Willaem B.
d
Outsorne B.
e
Dierch B.
f
Naelwic B.
g
ende XVIII morghen lands door andere hand in de marge toegevoegd B.
h
Enghebr. AB; b verbeterd uit h B.
i
er gecorrigeerd A.
j
Dirch B.
k
volgorde: Dirch Claise joncfrou B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Oudshoorn en zijn echtgenote jonkvrouw Dirk Nicolaas