Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X097v_543_1 B NH_G_X079v_543_1 NH_G_X080r_543_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 97v, nr. 542 (1333 apr. 24 of kort daarna, naar het origineel).

Deze oorkonde staat in het register ná nr. NH 544; d.m.v. de marginaal bijgeschreven en met elkaar verbonden letters a en b is de de correcte volgorde aangegeven.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 79v-80r, nr. 532 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dirc Abraem z. ende Jan Butsiel etc., scepen van Sciedam, roerende van dat huys te Weeldenborch.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 542, tesamen met het volgende nr. NH 544.

Vgl. het volgende nr. NH 544.

Wi Diederica Abraemsb sonecd Jan Butseele, Willaemf Dierkijns soneg, Jacob van Zassen, Reynoud Alebrechtsh sonei, Willaemj die Backer ende Andries Witkijnk, scepene in Schyedammel, orkonden ende kennenm dat Willemn Liseno sone heeft ghehuirt in eenen eeweliken pachte jeghens Janne den Keyser thuys ende dat erve dat men heet Weeldenberch, dat staet ende gheleghen es tuschen Comanp Floren ende Diddericq Sniders, ende dat huys ende erve dat wilen eer tsgasthuys was van Schyedammer ende gheleghens es bi der t kercken an die west zide van prochypapenu woninghe, om vijf pond Hollandsv w jairlix, wilke voirseide rente Jan die Keyser jof die houder der letter alle jare ontfanghen sal te sente Baven daghex in sulken paymente alse die here ontfaet van sinen renten te Schyedammey; dede hijs niet, hi soude hem gheven pande alse recht is van erfrenten te Schyedammez, ende dit heeft hi hem versekert op al sijn goed.

In orkonde deser lettren beseghelt mit onsen seghelen int jair ons Heren M CCCa' endeb' c' zes ende twintich des vrydaghes op sente Jans daghe baptiste alse hi onthoeft was.

a
Dirc B.
b
op rasuur (wrs. stond er eerst Butseel) A; Abraem B.
c
f. B.
d
hier ende B.
e
Butsiel B.
f
Willem B.
g
f. B.
h
Aelbrechts B.
i
f. B.
j
Will. B.
k
Wittekijn B.
l
Sciedamme B.
m
dit woord geschreven rond een gaatje in het perkament B.
n
Will. B.
o
Lizen B.
p
m onduidelijk B.
q
Didd'ic A; Dideric B.
r
Sciedamme B.
s
de eerste g uit een opgaande schacht A.
t
hier bregghen, doorgestreept B.
u
sprochipapen B.
v
Holl. AB.
w
hier sjairs, geëxpungeerd en doorgestreept A.
x
1 oktober.
y
Scyedamme B.
z
Scyedamme B.
a'
M CCC op rasuur A.
b'
ontbr. B.
c'
in de linkermarge het geradeerde woord ende A.
Oorkonder: Schepenen van Schiedam
Destinataris: Willem Lizenz.