Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X097v_544_1 B NH_G_X080r_544_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 97v, nr. 543 (primaire registratie).

Deze oorkonde staat in het register vóór nr. NH 543; d.m.v. de marginaal bijgeschreven en met elkaar verbonden letters a en b is de de correcte volgorde aangegeven.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 80r, nr. 533 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem Lisen z. idema.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 542, tesamen met nr. NH 543.

Voor de oorkonde waar de onderstaande doorgestoken was zie het in het register voorafgaande nr. NH 543.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi alsulke erfhure als Willaemd Lisen sone ghehuret heeft jeghens Jannee den Keyser van den huse dat men hiet Weldenberchf, dat staet te Sciedammeg, in allen den manieren als die brief hout dair dese brief h doir ghestekeni es, vaste ende ghestade houden alsoe verre alst ons ane gaet.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe op sente Marcus avond int jair XXXIIIo.

a
nl. betreffende het huis Weekldenburg, zoals vermeld in het opschrift boven het in het regsiter voorafgaande nr. NH 543 B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
e verbeterd uit m A; Willem B.
e
Jan B.
f
Weeldenburch B.
g
Scyedam B.
h
hier des, doorgestreept A.
i
steken B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Lizenz.