Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X097v_546_1 B NH_G_X080r_546_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 97v, nr. 545 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 80r, nr. 535 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Henric Claes z.

In de marge, door andere hand: Vercocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 213.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi bi Enghebrechteb van Voirscotenc, onsen rentemeister van Noirthollandd, vercoft hebben Heynrice Claisf heren Dierixg soens soneh van Outshoirnei die helfte van dordalf acker lands die ons bestorven van Gheertruidenj doit Willaemk Tedemans soens l, legghende int ambocht van Airlender veenm, streckende van westen uter Aren, oestwairts op an onse wildernesse ende heeft beleghen an die zuyt side Gherardo ende Diericp Gherardq Tedemans soens kindere mit mienre voiren, ende an die noirtside van den tween ackeren leit Claysr heren Dierxs sone ende sine kindere, Dierict Ermegairdenu sone ende Willaemv Tedemansw soensx kindere, alle mit meenre voire, hier an leyt die halve acker dien heeft beleghen an die noirt side Claisy heren Dierixz sonea'; wilke derdalf ackeren voirs. houden altemale dertiendalf morghen, dair ons die helfte of ane loiptb', dat sien zes morghen ende 1½ hond, die hi coipt over eyghen, elke morghen omme IX lb. Hollandsc', dair hi onsen rentemeister voirs. ghenoech of ghedaen heeft. Ende gheven Heynricd' Claise' sonef' voirs. hier of eenen vryen eyghendom, ende ghelovend hem te waren als men een eyghen goed sculdich es te waren.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des vrydaghes voir sente Marcusg' dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIIoh'.

a
Will. B.
b
Enghebr. B.
c
Voirscot' B.
d
Noirtholl. AB.
e
Heynr. A.
f
Claes B.
g
Dirx B.
h
f.f. i.p.v. soens sone B.
i
Outshorne B.
j
Gheertruden B.
k
Will. B.
l
hier ontbr. wel een woord als dochter, wijf of weduwe AB.
m
Airlend' veen A; Airlend'veen B.
n
Aare B.
o
Gher'd A; Gheret B.
p
Dirc B.
q
Gher'd, het begin van het woord op rasuur A; Gher. B.
r
Claes B.
s
Dirx B.
t
Dirc B.
u
Ermgh'de B.
v
Willem B.
w
Tedeman B.
x
f. B.
y
Clays B.
z
Dirx B.
a'
f. B.
b'
beloipt B.
c'
Holl. AB.
d'
Heynr. A.
e'
Claes B.
f'
f. B.
g'
M'cus B.
h'
de laatste I gecorrigeerd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik, zoon van Nicolaas heer Dirksz. van Oudshoorn