Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X097bis-r_550_1 B NH_G_X080v_550_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 97/2r, nr. 549 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 80v, nr. 539 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Janne Coster te Voirborch.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 543.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi omme Goidswille oirlof ende macht hebben ghegheven ende gheven mit desen brieve Janne den Costerc van Voirburch alle dat goet, roerende ende onroerende, dat ons van sinen goede dat hi nu heeft jof hier na crighen sel an comen of op storven sal moghen na siere doet, te latene ende te gheven zoe wair hi selve wille na siere doet in Goids eere ende in almossen voir onse ziele ende onser vriende ende voir sijns selves ziele ende siere vriende, ende scelden quite alle erfnesse van hem voir ons ende voir onse nacomelinghe die ons van hem boren mochten na den rechte van onsen lande, of wiere eenich recht an hadden. Ende wair dat hijt bespreket ende ghevet na siere doet te ghane, dair willen wi dat het gaet sonder wedersegghen van eenighen mensche; mair wi willen dat men sine scout ende sine uytfairtd van sinen besten ende ghereetsten goede dat hi laeten sal betailee.

In orkonde etc. Datum in Hagaf anno g M CCCo XXXIIIo des manendaghes voir meyen dach.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Cost' AB.
d
de eerste letter gecorrigeerd B.
e
de eind-e door andere hand verbeterd uit t AB.
f
Hagha B.
g
hier Domini B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan de Koster van Voorburg