Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X097bis-v_553_1 B NH_G_X081r_553_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 97/2v, nr. 552 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 81r, nr. 542 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dirc van Zwieten.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 544.

Wi Willaema b etc. maken cont allen ludenc. Want Diericd van Sueetene Buedijnsf sijns oems dochter gheloeft hadde te manneng binnen hoiren jaren ende buyten hoire moeder ende hoirre moeder maghe wille, soe zegghen wi ende willen dat Boudijns dochter voirs. vortwaert meer blive wonende med hoirre moeder ter tijt toe dat zi hoire volle jare hebbe, ende dat die moeder jairlix hebbe van der dochter houdinghe alze van der dochter renten zes pond Hollandsh, ende wat dair boven comti dat dat Diericj blive, ende dair of zel hi gheldenk den cost die Beudijnsl dochter ghedaen heeft vors. toit Arntm Dierixn soenso huys van Zanthorst. Voirt sal die moeder versekeren op eene pene van hondert ponden dat si hoire dochter voirs. niet mannen en sal buten rade des vaders maghe, ende des gheliken selse Diericp van Zwietenq niet mannen buten der moeder ende der moeder maghe op die pene van C lb. Voirt segghen wi ende willen dat Beudijnsr wijf van Zwietens vors.t ende hoire maghe van Diericu van Zwietenv ende van sinen maghen ongheveet sullen bliven omme deser zaken wille ende dat hier of roeret.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghew des sonnendaghes na meyedach int jair ons Heren M CCC XXXIII.

a
Will. A; Willem B.
b
hier grave B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Dirc B.
e
Swieten B.
f
Boudijns B.
g
eind-n in tweede instantie toegevoegd A; manne B.
h
Holl. AB.
i
coemt, de laatste letter gecorrigeerd B.
j
Dirc B.
k
op rasuur A.
l
Boudijns B.
m
Airnd B.
n
Dier. A; Dirx B.
o
f. B.
p
Dirc B.
q
Swieten B.
r
Boudijns B.
s
Swieten B.
t
boven de regel toegevoegd A.
u
Dirc B.
v
Swieten B.
w
Hagh' B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: partijen in het geschil rond de dochter van Boudewijn van Zwieten