Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X098r_556_1 B NH_G_X081r_556_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 98r, nr. 555 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 81r, nr. 545 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.a

Op de laatste regel na de gehele tekst op rasuur. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 545.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi den goidshuse van der Lee oirlof gheven te voiren doir onsen lande alsulc goid als si behoeven sullen toit hare selves behoif in haren goidshuse voirs. voir bi allen onsen tollen sonder eenighe tollen dair of te gheven; ende ombieden allen onsen tolnairs dat sise aldus varen laten, ghedurende toit onsen wedersegghen.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des dinxendaghesd na meydach int jair XXXIIIo.

a
nl. het klooster van Leeuwenhorst, genoemd in het opschrift boven int voorafgaande nr. NH 555 B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
dijnsd., met zowel boven ij als de n accenten B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abdij van Leeuwenhorst