Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X098r_558_1 B NH_G_X081v_558_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 98r, nr. 557 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 81v, nr. 547 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem van Engelant.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 545.

De afsluitende aantekening, een verduidelijking van de bepalingen van de oorkonde zelf, lijkt niet te verwijzen naar een zelfstandig beoorkonde rechtshandeling.

Vgl. nrs. NH 557 en 586, alsmede 316-319 en 457.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. c ombieden ju Florisd van der Bouchorste, onsen baliu van Delflandf ende van Scielandg, jof soe wie namails baliu wesen sal in Delfland dat ghi van onsen weghen Willaemh van Brawoude die men hiet van Engheland bescermt ende houdti in sulken renten ende lande als gheleghen es te Vlairdinghe in heren Jans gherechte van der Wateringhej ende hier voirmails joncfrou Willaemsk van Teylinghel was, ende dair wi Willemm in ghevonden hebben mit onsen openen brieve, ende ghi hem craft ende ghewelt ofdoet soe wilke tijd ghijs van hem vermaent wort; ende des en laet niet.

Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes na meyedach int jair XXXIII.

 

Ende hadde Willemn voirs. hier of eenich land vercoft jof verset jof wairt hem of ghepandt, dat soudeo hem corten van den lande voirscreven; ende behouden elken man sijns rechts. Ghegheven op den dach voirseit.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
hier maken cond etc., doorgestreept A.
d
Florijs B.
e
Bochorst B.
f
Delf | land B.
g
Scyeland B.
h
Willem B.
i
houde B.
j
Wat'inghe AB.
k
Will's A; Will. B.
l
Theylinghe B.
m
Willē AB; hier lijkt toch wel de persoonsnaam bedoeld, en niet het zelfstandig naamwoord 'wil' of de persoonsvorm 'willen'.
n
Will. AB.
o
soudmen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Brawode geheten van Engeland