Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X099r_566_1 B NH_G_X082r_566_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 99r, nr. 565 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 82r, nr. 555 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Aernt die Oude.

In de marge, door andere hand: Vercoft lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 219.

Willema grave etc. maken cond etc. dat Bokel Gherijtsb sonec van Wermonded bi onsen orlove vercoft heeft Arnde den Ouden ten vryenf eygheng vier morghen lands die hi van ons te liene helt, legghende up Ruyvene in den Vryen ban in die Hoveh van Warmondei, des proest land van Coninxvelt up die nortsyde, Diericj Ghizebrechtsk f. land up die suitsyde, Diericl Wigghers f. ende Diericm Ghizebrechtn f. ant west ende, ende Bokels land vors. ant oyst ende; ende gheven Arndo den Ouden mid desen brieve eenen vryen eyghedom, ende ghelovent hem te waren als wi een vry eyghen sculdich sien te waren.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des vridaghes na sente Baven dach int jair van XXXIIIo.

a
Will. B.
b
Gherets B.
c
f. B.
d
W'monde B.
e
Aernd B.
f
tenvryen A.
g
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
h
Hoeve B.
i
r gecorrigeerd A; W'monde B.
j
Dirc B.
k
Ghizebr. B.
l
Dirc B.
m
Dier. A; Dirc B.
n
Ghizebr. B.
o
Airnd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud den Oude